• NT$140

  現切水果 – 精緻高級綜合水果盒(橢圓盒)

  精緻高級綜合水果盒(中盒)一盒內有3樣水果, ...

 • NT$280

  現切水果 精緻高級綜合水果盒(大盒)

  精緻高級綜合水果盒一盒內有6~7樣水果, ...

 • NT$700

  現切水果盤 – 綜合水果拼盤

  現切水果嚴選當季時令水果, ...

 • NT$70

  現切水果 – 甘草芭樂杯

  你是想吃水果,但又沒時間處理水果的上班族嗎? ...

 • NT$80

  現切水果 – 蘋果杯

  現切水果 嚴選當季時令水果, ...

 • NT$70

  現切水果 – 芭樂杯

  現切水果讓你吃不膩又能吃的健康, 嚴選當季時令水果, ...